Giełda Spółek - Kupię spółkę - Sprzedam spółkę

Skontaktuj się GieldaSpolek.com i złóż ofertę zakupu lub sprzedaży spółki: spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej oraz spółki akcyjnej.

 

Podanie w ofercie sprzedaży spółki następujących danych znacząco ułatwi nam współpracę:

- Forma prawna: np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o.), spółka komandytowa, spółka z o.o. spółka komandytowa, spółka akcyjna, spółka komandytowo akcyjna

- Siedziba: np. Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk, Katowice

- Rok rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS: np. 2017 r.

- Wysokość kapitału zakładowego lub akcyjnego np. 100.000 złotych.

- Przeważający przedmiot działalności np. PKD 46 handel hurtowy, PKD 47 handel detaliczny, PKD 49 transport, PKD 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków.

- Czy spółka prowadzi działalność i jest podmiotem aktywnym?

- Czy spółka posiada zobowiązania?

- Czy spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT?

 

Podanie w ofercie zakupu spółki następujących danych znacząco ułatwi nam współpracę:

- Forma prawna: np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o.), spółka komandytowa, spółka z o.o. spółka komandytowa, spółka akcyjna, spółka komandytowo akcyjna

- Siedziba: np. Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk, Katowice

- Rok rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS: np. 2017 r.

- Wysokość kapitału zakładowego lub akcyjnego np. 100.000 złotych.

- Przeważający przedmiot działalności np. PKD 46 handel hurtowy, PKD 47 handel detaliczny, PKD 49 transport, PKD 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków.

- Czy spółka ma być podmiotem, który nie rozpoczął działalności gospodarczej, czy też spółka ma mieć historię działalności.

 

Gieldaspolek Sprzedaż Gotowych Spółek