Zakładanie Spółek - Rejestracja Spółek w KRS

Zakładanie spółekZAKŁADANIE SPÓŁEK

 

Jeśli planujesz rozpoczęcie działalności lub tworzysz nowy projekt biznesowy i zastanawiasz się jak założyć spółkę z o.o.,lub spółkę komandytową, tak aby uniknąć długiej procedury rejestrowej, wzywania przez sąd rejestrowy do uzupełnienia braków, zwrotów wniosku, odmowy wpisu do KRS, GieldaSpolek.com służy pomocą jak szybko i skutecznie zarejestrować spółkę prawa handlowego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pomożemy założyć i zarejestrować w KRS następujące rodzaje spółek:

  • spółki jawnej,

  • spółki komandytowej,

  • spółki z o.o. spółki komandytowej,

  • spółki komandytowo - akcyjnej,

  • spółki partnerskiej,

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • spółki akcyjnej.

W zakresie usługi " zakładanie spółek " zawiera się opracowanie unikalnego projektu umowy spółki oraz konsultacje projektu ze wspólnikami, podpisanie z udziałem wspólników umowy spółki w kancelarii notarialnej, przygotowanie i złożenie kompletu dokumentów rejestracyjnych do rejestru przedsiębiorców KRS, odbiór w imieniu Klienta postanowienia o wpisie do rejestru i odpisów z KRS.

W przypadku gdy wspólnicy zdecydują się na utworzenie spółki z wykorzystaniem wzorca umownego tzw. spółki S24, służymy pomocą w przeprowadzeniu przez procedurę rejetsracji przez internet.

Dla nowo utworzonych spółek oferujemy elastyczne warunki wirtualnego biura w Warszawie przy ul. Podwale. Szczegóły na stronie: https://gieldaspolek.com/e-office/

 

ZMIANY i PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK

Opracowujemy projekty wszelkich zmian dokumentów założycielskich spółek oraz pomagamy zarejestrować wprowadzone zmiany w KRS, w szczególności zmiany dotyczące firmy spółki, zmiany w zakresie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, rozszerzenia przedmiotu działalności, zmian osobowych w składach Zarządów i Rad Nadzorczych oraz ustanowienia i odwołania prokury, jak również innych zmian wymagających ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu procesu przekształcenia spółki prawa handlowego: spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo – akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej (spółka przekształcana) w inną spółkę prawa handlowego (spółka przekształcona).

Pomagamy przygotować i przeprowadzić łączenie i podział spółek.