Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

CIT dla spółki komandytowej? Jest projekt ustawy.

Warto odnotować, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, wraz z uzasadnieniem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338256/katalog/12719141#12719141

Projekt przewiduje m.in. objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych.

<< Wróć do poprzedniej strony