Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

CRBR dla Fundacji i Stowarzyszeń - obowiązek zgłoszenia do 31 stycznia 2022 r.

Katalog podmiotów, których dotyczy obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) został rozszerzony i obejmuje obecnie oprócz spółek prawa handlowego (spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo - akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych z wyłączeniem spółek publicznych oraz prostych spółek akcyjnych) fundacje i stowarzyszenia podlegające obowiązkowi rejestracji w KRS.

Nowopowołane fundacje i stowarzyszenia mają obecnie obowiązek zgłoszenia do CRBR w terminie 7 dni od dnia rejestracji danego podmiotu w KRS. Fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w KRS przed dniem 31 października 2021 roku mają czas na zgłoszenie do CRBR do 31 stycznia 2022 roku.

Brak zgłoszenia danych beneficjenta rzeczywistego do CRBR w terminie do 31 stycznia 2022 roku zagrożone jest karą do 1.000.000 zł.

<< Wróć do poprzedniej strony