Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Czy jest możliwa sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez pełnomocnika?

Czy jest możliwa sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez pełnomocnika?

Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, jednak dla skuteczności tej czynności prawnej konieczne jest zachowanie pewnych wymagań określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych.

Kodeks spółek handlowych w art. 180 §1.  stanowi, że „zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego  zastawienie  powinno  być  dokonane  w formie   pisemnej   z podpisami notarialnie poświadczonymi”.

Wymóg szczególnej formy czynności prawnej musi być zatem z mocy Kodeksu cywilnego zachowany również dla pełnomocnictwa, albowiem art. 99 §1. Kodeksu cywilnego stanowi, że „Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.”

Oznacza to, że dla skutecznego zbycia udziałów przez pełnomocnika, pełnomocnik dokonujący tej czynności musi dysponować pełnomocnictwem upoważniającym go do zbycia udziałów sporządzonym w formie szczególnej, tj.  z podpisem notarialnie poświadczonym.

<< Wróć do poprzedniej strony