Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Jak podwyższyć kapitał zakładowy bez zmiany umowy spółki z o.o.?

Czy w każdej spółce z o.o. jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez konieczności zmiany umowy spółki, tzn. bez konieczności odbycia zgromadzenia wspólników w kancelarii notarialnej i zaprotokołowania przez notariusza w formie aktu notarialnego uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz uchwały w sprawie umowy spółki?

Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki bez konieczności zmiany umowy spółki w przypadku, gdy postanowienia umowy spółki określają kwotę do jakiej kapitał może zostać podwyższony i termin do którego podwyższenie powinno nastąpić.

W praktyce, w umowach i aktach założycielskich spółek z o.o. wspólnicy decydują się na zamieszczenie postanowienia, które umożliwia podwyższenie kapitału zakładowego bez konieczności wizyty u notariusza i ponoszenia kosztów sporządzenia aktu notarialnego np. o następującej treści: „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), dokonane jednokrotnie lub wielokrotnie w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku, nie stanowi zmiany Umowy Spółki, o ile proporcje udziałów pomiędzy Wspólnikami nie ulegną zmianie.”

O ile powyższe rozwiązanie jest możliwe do zastosowania w przypadku umów i aktów założycielskich spółek z o.o. zawieranych w formie aktu notarialnego, o tyle w przypadku, gdy wspólnicy decydują się na założenie spółki z wykorzystaniem wzorca umownego, tzw. spółki S24 należy pamiętać, że w przypadku spółki S24 nie będzie można skorzystać z takiego rozwiązania, albowiem wzorzec umowny spółki S24 nie zawiera postanowień dotyczących możliwości skorzystania z dobrodziejstwa podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.

Jest to jeden z elementów, który czyni spółkę utworzoną w systemie S24 mniej atrakcyjną od spółki utworzonej w oparciu o umowę w formie aktu notarialnego.

<< Wróć do poprzedniej strony