Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Likwidacja spółki z o. o. jest dość złożonym procesem, określonym wyczerpująco w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Poniższe informacje dotyczą otwarcia likwidacji spółki z o.o. z umową (aktem założycielskim) spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego. O likwidacji spółki z o.o. utworzonej w systemie S24 napiszemy w najbliższym czasie.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia likwidacji sp. z o.o. jest podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. o rozwiązaniu spółki po przeprowadzeniu likwidacji. Protokół zgromadzenia wspólników z uchwałą o rozwiązaniu spółki po przeprowadzeniu likwidacji, stosownie do art. 270 pkt 2 k.s.h. wymaga formy szczególnej - formy aktu notarialnego, zaś uchwała musi zostać podjęta większością kwalifikowaną 2/3 głosów, chyba, że umowa spólki przewiduje surowsze warunki.

Wraz z uchwałą o rozwiązaniu spółki po przeprowadzeniu likwidacji, która otwiera proces likwidacji, konieczne jest podjęcie uchwały dotyczącej wyboru likwidatora, bądź likwidatorów spółki z o.o. i określenie sposobu reprezentacji spółki w  okresie likwidacji. Jeśli umowa spółki nie powierza np. radzie nadzorczej kompetencji powołania likwidatorów, to powołanie likwidatorów powinno nastąpić w drodze uchwały zgromadzenia wspólników.

Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że uchwała zgromadzenia wspólników stanowi inaczej.

Należy pamiętać, że od chwili otwarcia likwidacji, czyli od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki po przeprowadzeniu likwidacji z mocy prawa przestaje pełnić funkcję zarząd spólki, a mandaty członków zarządu wygasają.

Od tej chwili funkcje zarządu przejmują likwidatorzy.

Jeśli chcecie Państwo zapoznać się z pozostałymi informacjami na temat procedury likwidacji spółki, prosimy o odwiedzenie strony  https://gieldaspolek.com/oferta/likwidacja-spolek-i-zawieszenie-dzialalnosci/

<< Wróć do poprzedniej strony