Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Jakie są koszty założenia i rejestracji w KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od szeregu lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród przedsiębiorców i jest często wybierana jako forma prowadzenia biznesu.

Jakie są koszty związane z założeniem i rejestracją w rejestrze przedsiębiorców KRS spółki z o.o.?

Decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy do wyboru dwie możliwości.

Pierwsza to udanie się do notariusza, który sporządzi umowę spółki w formie aktu notarialnego. Jakie opłaty pobierze notariusz przy założeniu spółki?

Po pierwsze taksę notarialną. Wysokość taksy notarialnej zależy od wysokości kapitału zakładowego spółki i zakładając, że kapitał spółki z o.o. będzie wynosił 5000,- złotych, wysokość taksy notarialnej wyniesie kwotę 160,- złotych, którą notariusz powiększy o stawkę należnego podatku VAT w wysokości 23%. Dodatkowo za wydanie wypisów z aktu notarialnego dokumentującego umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, notariusz pobierze taksę w wysokości 6,- złotych +23% VAT za każdą stronę wypisu. Poza taksą notarialną notariusz obliczy i pobierze i odprowadzi do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych, który w przypadku spółki z kapitałem 5000,- złotych wyniesie 21,- złotych. Zgłoszenie wniosku do rejestru przedsiębiorców KRS o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta w formie aktu notarialnego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 500,- złotych oraz 100,- złotych za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Drugą możliwość utworzenia spółki z o.o. jest tzw. założenie spółki przez internet za pomocą systemu S24.

Jakie opłaty wiążą się z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet?

W odróżnieniu od zawierania umowy spółki w formie aktu notarialnego, zawarcie umowy spółki z wykorzystaniem wzorca umownego jest bezpłatne. Podobnie jak w przypadku zawierania umowy spółki u notariusza, należy pamiętać o obliczeniu i zapłaceniu na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Przy założeniu że spółkę S24 zakładamy z kapitałem zakładowym w wysokości 5000,- złotych, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wyniesie 23,- złote. Zgłoszenie wniosku do rejestru przedsiębiorców KRS o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która została zawarta z wykorzystaniem wzorca umownego w systemie S24 wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 250,- złotych oraz 100,- złotych za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Reasumując, utworzenie i rejestracja spółki poprzez system S24 wiąże się z koniecznością poniesienia niższych wydatków, niż w przypadku utworzenie i rejestracji spółki z o.o. w sposób tradycyjny tzn. z umową w formie aktu notarialnego.

<< Wróć do poprzedniej strony