Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Kiedy zmiana adresu spółki wymaga zmiany umowy spółki?

Pozornie pytanie wydaje się niedorzeczne. Praktyka jednak wskazuje, że zdarzają się sytuacje, w których zmiana adresu siedziby spółki, jest możliwa wyłącznie po zmianie treści umowy lub statutu spółki.

Zgodnie z postanowieniami  Kodeksu spółek handlowych umowa lub statut spółki musi określać siedzibę spółki. Dlatego też jednym z istotnych elementów umowy lub statutu spółki, sporządzonego w formie  aktu notarialnego, musi być paragraf określający siedzibę spółki np. w sposób następujący: „§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa”.

Siedzibą osoby prawnej zgodnie z art. 41 Kodeksu cywilnego, jest miejscowość, w której siedzibę ma jej organ zarządzający.

Do skutecznego zgłoszenia wniosku o wpis spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest wskazanie adresu siedziby spółki. Oznacza to, że Zarząd spółki wnioskujący o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS musi uprzednio wybrać i podać sądowi rejestrowemu adres siedziby spółki, położony w granicach administracyjnych miejscowości, która jako siedziba spółki została wskazana w akcie notarialnym dokumentującym umowę lub statut spółki.

Po zarejestowaniu przez sąd rejestrowy siedziby i adresu spółki, zmiana adresu spółki wymagać będzie jedynie uchwały zarządu spólki i zgłoszenia nowego adresu do rejestru przedsiębiorców. 

Praktyka wsakzuje jednak, że zdarzają się umowy i statuty spółek, w których określono siedzibę spółki np. w sposób następujący: „§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa”. 

To właśnie w takiej sytuacji zmiana dotychczasowego adresu siedziby na inny, nowy adres położony w Warszawie, choćby był przypisany do lokalu znajdującego się w budynku położonym przy sąsiedniej ulicy (a nawet tej samej ulicy) wymagać będzie zmiany umowy lub statutu spółki i poniesienia związanych z tym kosztów notarialnych. W takim przypadku uchwała zarządu o zmianie adresie siedziby spółki nie wystarczy.

<< Wróć do poprzedniej strony