Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Kto nie może założyć spółki z o.o.?

Zgodnie z art. 151. § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółkę z o.o. mogą zawiązać osoby fizyczne, osoby prawne, osoby prawne i fizyczne, jedna osoba fizyczna, jedna osoba prawna. Ale czy na pewno?

Wyjątkiem jest sytuacja, w której spółkę z o.o. zamierza zawiązać inna spółka z o.o., która posiada tylko jednego wspólnika (tzw. jednoosobowa spółka z o.o.).

Art. 151 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi bowiem, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto wspomnieć, że to ograniczenie dotyczy jedynie dopuszczalności tworzenia spółki, a nie możliwości bycia wspólnikiem po zawiązaniu spółki.

 

<< Wróć do poprzedniej strony