Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Od kiedy wnioski do KRS tylko elektronicznie?

Zmiany w procedurze cywilnej mające na celu zastąpienie papierowych wniosków o wpis, rejestrację zmian lub wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego miały wejść w życie z dniem 1 marca 2020 roku. Pierwotny termin został przesunięty o 12 miesięcy, na 1 marca 2021 roku.

Czy zatem od 1 marca 2021 roku wszelkie wnioski do KRS będzie trzeba składać wyłącznie elektronicznie?

Obecnie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż termin w którym sądy rejestrowe KRS przestaną przyjmować wnioski papierowe ulegnie wydłużeniu o najbliższych kilka miesięcy. Z projektowanych przepisów wynika, że termin od którego wnioski KRS będą składane wyłącznie drogą elektroniczną może zostać przesunięty na lipiec 2021 roku.

Oznacza to, że po wejściu w życie nowelizacji, papierowe wnioski o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS takie jak np. KRS-W1 czy KRS-W3, zostaną zastąpione formularzem elektronicznym, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej. Podobnie w przypadku wniosków kierowanych przez zarząd spółki o rejestrację zmian w KRS, takich jak np. zmiany przedmiotu działalności spółki (KRS-ZM), zmiany składu zarządu lub sposobu reprezentacji (KRS-ZK), zmiany prokurenta (KRS-ZL), zmian wspólników w spółce z o.o. (KRS-ZE) jak również wykreślenia spółki z KRS (KRS-Z61), wymagane będzie przesłanie takiego wniosku drogą elektroniczną.

Czy po wejściu w życie znowelizowanych przepisów złożenie w sądzie rejestrowym papierowego wniosku będzie skuteczne? Niestety w takim przypadku papierowy wniosek o rejestrację spółki, rejestrację zmian lub wykreślenie spółki z KRS nie zostanie rozpoznany przez sąd rejestrowy i nie wywoła oczekiwanych skutków prawnych.

<< Wróć do poprzedniej strony