Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Spółka komandytowa podatnikiem CIT. Ustawa podpisana.

W dniu dzisiejszym tj. 30.11.2020 roku z pewnością zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw podpisana przez Prezydenta w dniu wczorajszym ustawa, na mocy której spółki komandytowe zostaną obciążone CIT-em.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. Spółkom komandytowym pozostawiono swobodę wyboru dnia, w którym spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Spółka komandytowa może samodzielnie zadecydować, czy nowe przepisy stosować od 01 stycznia 2021 roku, czy też od 01 maja 2021 roku.

<< Wróć do poprzedniej strony