Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Spółka komandytowo – akcyjna a opodatkowanie w 2022 roku

Spółka komandytowo – akcyjna (S.K.A.) po zmianie przepisów w 2014 roku i opodatkowaniu jej podatkiem CIT nieco straciła na atrakcyjności.

Wejście w życie przepisów "Polskiego Ładu" w wyniku którego przedsiębiorcy zostali obciążeni 9% stawką  składki zdrowotnej nie podlegającej odliczeniu od podatku, a dochody członków zarządu spółek zostały oskładkowane spowodowało, iż spółka komandytowo – akcyjna zaczęła przeżywać swoisty renesans.

To wszystko za sprawą możliwości odliczenia od kwoty zryczałtowanego, 19% podatku jaki zapłaci komplementariusz spółki komandytowo – akcyjnej kwoty podatku CIT jaki zapłaci spółka od zysku w proporcji przypadającej na  danego komplementariusza. W konsekwencji  opodatkowanie zysków osiąganych z S.K.A. (bez względu na kwotę zysku) wyniesie 19%, przy jednoczesnym braku obowiązku odprowadzania składek  ZUS: na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Co prawda założenie i prowadzenie spraw spółki komandytowo – akcyjnej jest bardziej skomplikowane niż założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale potencjalne korzyści z tego rozwiązania  z pewnością zrekompensują poniesione koszty i mogą znacząco podnieść dochód komplementariusza.

<< Wróć do poprzedniej strony