Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Spółka pod firmą.

Przed zawarciem umowy spółki prawa handlowego (jawnej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, partnerskiej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej) konieczne będzie dokonanie właściwego wyboru firmy spółki.  

W tym wpisie przypominamy podstawowe zasady wyboru firmy spółki prawa handlowego będącej osobą prawną, czyli spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Zasady wyboru firmy dla spółek: jawnej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej i partnerskiej, przypomnimy w kolejnym wpisie.

Zgodnie z art. 43(2) § 1 Kodeksu cywilnego przedsiębiorca działa pod firmą. Firmą osoby prawnej – zgodnie art. 43(5) § 1 Kodeksu cywilnego – a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej jest jej nazwa.

Czy firmę dla spółki z o.o. lub spółki akcyjnej można wybrać dowolnie?

Co do zasady tak. Art. 160 Kodeksu spółek handlowych stanowi bowiem, że firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”. Podobnie z art. 305 Kodeksu spółek handlowych wynika, że firma spółki akcyjnej może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna” oraz, że dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.A.”.

Przy wyborze firmy spółki należy mieć na uwadze, że ustawodawca wprowadził w tym zakresie kilka ograniczeń. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może również wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Ponadto, firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

Przed wydaniem postanowienia o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego brzmienie firmy spółki wynikające z umowy lub statutu spółki, w oparciu o powyżej wskazane zasady, podlegało będzie weryfikacji z urzędu przez sąd rejestrowy.

<< Wróć do poprzedniej strony