Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Sprawozdania 2020 i zwyczajne zgromadzenia wspólników

Rok 2020 jest wyjątkowy pod wieloma względami. Ze względu na przepisy, które weszły w życie w związku ze stanem epidemii, przesunięciu uległ termin sporządzenia przez spółki (nie podległe nadzorowi KNF) sprawozdania finansowego w 2020 roku, z 31 marca na 30 czerwca 2020 r. W związku z tym, obowiązek odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy uległ również przesunięciu o 3 miesiące, czyli do dnia 30 września 2020 roku. Spółki, w których zwyczajne zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. będą miały czas na przesłanie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego do dnia 15 października 2020 roku.

<< Wróć do poprzedniej strony