Wiedza - Giełda Spółek o spółkach i nie tylko

Wiemy od kiedy wnioski do KRS wyłącznie elektronicznie.

Pierwotnie ustalony termin cyfryzacji postępowania rejestrowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został oficjalnie przesunięty z 1 marca 2021 roku na 1 lipca 2021 roku. Co to oznacza dla dziesiątek tysięcy przedsiębiorców: spółek jawnych, spółek z o.o., komandytowych i akcyjnych zarejestrowanych w KRS?

Z dniem 1 lipca 2021 roku zacznie obowiązywać znowelizowany art. 19 ust. 2 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi, że "Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego." Wejście w życie tego przepisu oznacza to daleko idącą zmianę dla zarządów spółek i wspólników spółek osobowych, które z dniem 1 lipca 2021 roku utracą możliwość składania wniosków do KRS o rejestrację, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru przedsiębiorców w formie papierowego formularza wraz z papierowymi załącznikami, w tym z papierowymi odpisami aktów notarialnych. Wnioski złożone w formie dotychczasowej, czyli na papierowych formularzach zgodnie nowym brzeminiem z art. 19 ust. 7 Ustawy o KRS, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku podlegać będą zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

 

<< Wróć do poprzedniej strony